Sprawa o rozwód

Kancelaria adwokacka w Warszawie przyjmuje do prowadzenia sprawy o rozwód z obszaru takich miast jak: Warszawa, Pruszków, Piaseczno, Wołomin, Marki, Legionowo oraz ich bezpośrednie okolice. Sprawy o rozwód z tych miast rozpoznaje Sąd Okręgowy w Warszawie albo Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

Sprawa o rozwód jest sprawą sądową w której sąd – w zależności o stanu faktycznego konkretnej sprawy – może podjąć rozstrzygnięcia odnośnie takich zagadnień jak:

  • ustalenie winy w rozkładzie pożycia, chyba że małżonkowie zgłosili zgodne żądanie o zaniechanie orzekania w tym przedmiocie,
  • miejsce zamieszkania małoletniego dziecka stron,
  • władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków,
  • kontakty rodziców z małoletnim dzieckiem,
  • alimenty na małoletnie dziecko,
  • alimenty na małżonka,
  • sposób korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie,
  • eksmisja małżonka, który swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie,
  • podział majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Sprawy rodzinne są sprawami szczególnego rodzaju, które wymagają od adwokata nie tylko formalnej znajomości przepisów prawa oraz stosownego doświadczenia procesowego, ale i zaangażowanego podejścia. Dobry kontakt z adwokatem oraz dokonanie oceny realnych szans procesowych Klienta są kluczowymi kwestiami przy skutecznym prowadzeniu spraw rozwodowych.

Adwokat ściśle współpracuje z Klientem na każdym etapie sprawy, począwszy od: sporządzenia pozwu o rozwód (albo odpowiedzi na pozew rozwodowy), poprzez przygotowanie Klienta do każdego wystąpienia przed sądem aż do ostatecznego zakończenia postępowania.

Bezpłatna konsultacja dostępna pod numerem telefonu: 512 567 580.