Czy paragon może być dowodem w sprawie o alimenty?

19/11/2016

Dotychczasowe doświadczenie uzyskane w toku prowadzenia wielu spraw alimentacyjnych wskazuje, że rodzice w celu udowodnienia bieżących kosztów wyżywienia i ubrania dziecka chcą składać do sądu zwykłe paragony sklepowe.

Moim zdaniem, w znakomitej większości spraw alimentacyjnych paragony nie są wiarygodnym dowodem. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o zwyczajowe wydatki ponoszone na utrzymanie dziecka. Okoliczności te we wszystkich typowych sprawach są znane sądowi z urzędu i nie wymagają dowodu. Dokumentowanie ich paragonami jest zatem zbędne. Z reguły doradzam klientom gromadzenie faktur VAT, które są szczególnie przydatne przy wykazywaniu zakupu wydatków ponadstandardowych, ale usprawiedliwionych potrzebami dziecka. Takie wydatki udokumentowane fakturą są trudne do podważenia.

Paragony sklepowe potwierdzają jedynie to, że określonego dnia w danym sklepie zakupiono określone produkty. Moim zdaniem trudno na tej podstawie dowodzić potrzeb dziecka, tym bardziej, że zazwyczaj dziecko mieszka razem z rodzicem, rodzeństwem, dziadkami i dlatego też zakupy są dokonywane łącznie dla całej rodziny. W takiej sytuacji trudno jest „rozdzielić” wydatki ponoszone na utrzymanie dziecka, a sądowi zweryfikować dokonane wydatki.

Podkreślić należy, iż fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu, a takim faktem jest niewątpliwie to, że dziecko musi jeść, pić albo ubierać się stosownie do pory roku. Zamiast więc uwagę skupiać na rzeczach oczywistych, w sprawie o alimenty w pierwszej kolejności należy skupić uwagę na kwestiach indywidualizujących potrzeby konkretnego dziecka, a więc należy udokumentować stan zdrowia, koszty związane z zajęciami szkolnymi i pozaszkolnymi, stałe wydatki na dziecko.

Sprawy o alimenty tylko z pozoru mogą wydawać się sprawami prostymi. W celu uzyskania jak najwyższych możliwych alimentów warto podjąć odpowiednie starania z pewnym wyprzedzeniem czasowym. Bardzo przydaje się również konsultacja z prawnikiem np. adwokatem, który zna również aktualną linię orzeczniczą sądów rodzinnych dotyczącą wysokości alimentów na dziecko w typowej sprawie. Adwokat sporządzi również pozew oraz będzie reprezentował interesy małoletniego klienta w sądzie rodzinnym.