Dziedziczenie długów

19/11/2016

W swojej praktyce adwokackiej stosunkowo często spotykam się z wieloma pytaniami dotyczącymi dziedziczenia długów np. po ojcu, po matce, po dziadku, po babci czy po bracie albo siostrze.

Co do zasady wierzyciel zmarłego może żądać od spadkobiercy spłaty długów, a spadkobierca ma obowiązek spłacić wszystkie długi. W niektórych sytuacjach żadnego znaczenia nie ma to, że wartość długów przekracza wartość spadku.

Aby uchronić się przed długami spadkowymi trzeba wykazać się aktywnością i w odpowiednim terminie zawrzeć umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia albo złożyć stosowne oświadczenie w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku.

W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie odrzucenia lub przyjęcia spadku. Tej tematyki będzie dotyczyć kolejny wpis.