Gdzie złożyć pozew o alimenty?

19/11/2016

W mojej praktyce adwokackiej często spotykam się z zapytaniem: do którego sądu należy wnieść pozew o alimenty na dziecko.

Sprawa o alimenty jest sprawą cywilną, która jest rozpoznawana przez sąd właściwy rzeczowo oraz miejscowo.

Pozew o alimenty należy zawsze składać do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego, który jest sądem właściwym rzeczowo bez względu na wartość przedmiotu sporu (czyli wysokość dochodzonych alimentów).

Sądem właściwym miejscowo jest natomiast sąd rejonowy:

  • według miejsca zamieszkania rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów albo
  • według miejsca zamieszkania dziecka.

Decyzja o wyborze konkretnego sądu należy do osoby składającej pozew o alimenty. Najczęściej pozew o alimenty jest składany do sądu rejonowego w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania dziecka.