Jak napisać pozew o rozwód?

19/11/2016

Pozew rozwodowy jest pismem procesowym, które wszczyna sprawę rozwodową przed sądem okręgowym. W celu szybkiego rozpoznania sprawy rozwodowej ważne jest, aby pozew spełniał wymogi formalne określone w kodeksie postępowania cywilnego. Poniżej przedstawione zostały ogólne informacje dotyczące konstrukcji pozwu o rozwód.

Pozew o rozwód powinien zawierać takie elementy jak:

1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
2. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania małżonków, numer PESEL powoda,
3. oznaczenie rodzaju pisma poprzez wskazanie, że jest to pozew,
4. dokładne określenie żądania poprzez podanie, jakiego związku małżeńskiego sprawa dotyczy; wskazanie iż żąda się rozwiązania małżeństwa przez rozwód; wskazanie oczekiwanego rozstrzygnięcia w przedmiocie winy; a ponadto zależnie od okoliczności sprawy podanie żądań odnoszących się do innych kwestii np.:
a) władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnim dzieckiem stron,
b) kontaktów z małoletnim dzieckiem stron,
c) alimentów na małoletnie dziecko lub na małżonka,
d) sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim małżonków po orzeczeniu rozwodu,
e) eksmisji małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania,
f) podziału wspólnego mieszkania,
g) przyznania mieszkania jednemu z małżonków,
h) podziału majątku wspólnego,
5. uzasadnienie zgłoszonych żądań,
6. wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności faktycznych,
7. podpis osoby wnoszącej pozew,
8. wymienienie załączników do pozwu w postaci np. odpisu skróconego aktu małżeństwa, odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci.
9. dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu rozwodowego.

Pozew rozwodowy może również zawierać wnioski:

1) o zabezpieczenie powództwa,
2) służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności o:
a) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych,
b) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu,
c) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Do pozwu należy dołączyć jego odpis i odpisy załączników dla doręczenia ich drugiemu małżonkowi.

Jak widać pozew o rozwód jest skomplikowanym pismem procesowym, a jego poprawne wniesienie decyduje o szybkości rozpoznania sprawy rozwodowej. Warto zatem zlecić adwokatowi sporządzenie pozwu rozwodowego albo przynajmniej skonsultować z nim treść pozwu.

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw rozwodowych dla mieszkańców Warszawy (z dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz) oraz takich miast jak: Pruszków, Piaseczno, Marki, Legionowo oraz Wołomin jest Sąd Okręgowy w Warszawie albo Sąd Okręgowy Warszawa-Praga.