Klient indywidualny

Kancelaria adwokacka w Warszawie oferuje usługi prawne na rzecz osób fizycznych (Klientów indywidualnych), zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

Pomoc prawna świadczona na rzecz Klientów indywidualnych obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych, które polegają na precyzyjnym i konkretnym wskazaniu Klientowi zachowania zgodnego z prawem,
  • udzielanie konsultacji prawnych, które polegają na udzielenie Klientowi informacji o charakterze prawnym,
  • udział w negocjacjach, które obejmuje uczestnictwo adwokata w rozmowach prowadzonych przez Klienta,
  • sporządzanie opinii prawnych, które polegają na udzieleniu Klientowi pisemnej opinii zawierającej ocenę prawną określonego stanu faktycznego, analizę przepisów prawnych oraz wskazanie wyraźnych wniosków i rekomendacji dla Klienta,
  • opiniowanie umów, które obejmuje pisemną weryfikację prawną projektu umowy (lub aneksu) przedstawionej przez Klienta, a która zawiera informację o potencjalnych zagrożeniach i ryzykach umownych oraz gotowe propozycje zmian korzystnych dla Klienta,
  • sporządzanie projektów umów i pism, które polega na przygotowaniu projektów umów oraz pism o charakterze prawnym. Na zlecenie Klienta sporządzane są także projekty regulaminów, statutów, i innych dokumentów o charakterze prawnym,
  • zastępstwo prawne, które polega na zapewnieniu Klientowi reprezentowania go przed jego kontrahentami, urzędami lub innymi podmiotami,
  • zastępstwo procesowe, które obejmuje kompleksową reprezentację Klienta przed sądem powszechnym (sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd apelacyjny) oraz przed Sądem Najwyższym.

Bezpłatna konsultacja z adwokatem dostępna pod numerem telefonu: 512 567 580.