Odwołanie testamentu

19/11/2016

Z zasady swobody testowania wynika, że spadkodawca (inaczej zwany testatorem) posiada:

  • swobodę sporządzenia testamentu, jak i
  • swobodę odwołania testamentu.

Każdy testament – bez względu na formę jego sporządzenia – może być odwołany w dowolny sposób, w każdej chwili, i to w całości lub części. W przypadku odwołania jedynie części testamentu pozostaje on w mocy w pozostałym zakresie.

Spadkodawca nie musi ujawniać przyczyn, dla których zdecydował się na odwołanie testamentu. Co ważne, zamieszczenie przez testatora w testamencie oświadczenia, że testament ten jest ostateczny i niezmienny, nie stanowi przeszkody do jego odwołania lub zmiany.

Odwołanie testamentu powoduje pozbawienie testamentu odwołanego skutków prawnych (“ubezskutecznienie” testamentu). Skutek odwołania testamentu następuje w zależności od sposobu odwołania albo z chwilą zniszczenia testamentu albo z chwilą otwarcia spadku.

Odpowiedź na pytanie „jak odwołać testament” znajdzie się w kolejnym wpisie.