Pisma procesowe

W każdej sprawie sądowej składane są pisma procesowe, które zawierają wnioski i oświadczenia stron kierowane do sądu poza rozprawą. Kancelaria adwokacka w Warszawie zajmuje się sporządzaniem pism procesowych na każdym etapie sprawy sądowej.

Do przykładowych pism wszczynających postępowanie należą:

 • pozew o zapłatę, o odszkodowanie, o rozwód, o alimenty, o podwyższenie lub obniżenie alimentów, o zachowek, eksmisję, o wydanie rzeczy, o przywrócenie do pracy,
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego,
 • wniosek o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji,
 • skarga kasacyjna,
 • skarga na czynności komornika,
 • skarga na orzeczenie referendarza sadowego.

Do przykładowych pism składanych w toku postępowania należą:

 • odpowiedź na pozew w sprawie: o zapłatę, o odszkodowanie, o rozwód, o alimenty, o podwyższenie lub obniżenie alimentów, o zachowek, eksmisję, o wydanie rzeczy, o przywrócenie do pracy,
 • pismo przygotowawcze,
 • wnioski dowodowe,
 • sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
 • zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
 • apelacja od wyroku sądu karnego,
 • apelacja od wyroku sądu cywilnego,
 • zażalenie na postanowienie sadu,
 • zażalenie na tymczasowe aresztowanie.

Adwokat dostępny jest pod numerem telefonu: 512 567 580.