Porady prawne

Kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy pomoc prawną w zakresie udzielania porad prawnych z zakresu:

  • prawa rodzinnego (np. sprawy o alimenty, sprawy o separację, sprawy o rozwód, sprawy o podział majątku wspólnego, sprawy o ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem),
  • prawa spadkowego (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, sprawy o zachowek, sprawy o przyjęcie lub odrzucenie spadku, podważenie testamentu),
  • prawa gospodarczego (np. sprawy o rejestrację zmian w KRS, weryfikacja i tworzenie umów, negocjacje, zakładanie spółek, tzw. unieważnienie aktu notarialnego),
  • prawa karnego (np. obrona oskarżonego oraz podejrzanego na każdym etapie postępowania, pomoc prawna pokrzywdzonym, występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego, sporządzanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa),
  • windykacji należności (np. negocjacje z dłużnikami, wierzycielami i komornikami, windykacja przedsądowa i sądowa, wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę, wnioski o wszczęcie egzekucji).

W celu umówienia terminu udzielenia porady prawnej proszę o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 512 567 580 bądź e-mailowy: przemyslaw.kopko@adwokatura.pl.

Adwokat udziela porady prawnych oraz konsultacji prawnych:

  • w siedzibie Kancelarii adwokackiej w Warszawie,
  • zdalnie w formie porady prawnej online bądź telefonicznie,
  • w miejscu zamieszkania Klienta lub w siedzibie firmy.

Zapraszamy do kontaktu.