Rejestr testamentów

19/11/2016

Z mojej praktyki adwokackiej wynika iż spadkobiercy często zainteresowani są uzyskaniem odpowiedzi na pytania czy w Polsce istnieje rejestr testamentów.

W polskim systemie prawnym istnieje taki rejestr. Od dnia 5 października 2011 roku bowiem działa Notarialny Rejestr Testamentów (NORT), powołany do życia uchwałą Krajowej Rady Notarialnej nr VII/46/2011 z dnia 4 czerwca 2011 roku o utworzeniu i zasadach funkcjonowania notarialnego rejestru testamentów (NORT).

Najważniejsze zasady związane z działaniem rejestru testamentów są następujące:

  • rejestrowanie testamentu w polskim systemie prawnym nie jest obowiązkowe, a niezarejestrowanie testamentu nie wpływa na jego ważność,
  • rejestracji testamentu dokonuje notariusz na wyraźny wniosek spadkodawcy,
  • możliwość rejestracji dotyczy zarówno testamentów notarialnych, jak i testamentów własnoręcznych, z tym że w przypadku tych ostatnich wiąże się to z koniecznością pozostawienia oryginału testamentu w notarialnym depozycie,
  • zarejestrowanie testamentu jest całkowicie bezpłatne. Płatne jest natomiast wyszukiwanie informacji o zarejestrowanym testamencie,
  • rejestr nie zawiera żadnych informacji na temat treści zarejestrowanego testamentu,
  • spadkodawca może w każdej chwili zażądać usunięcia wpisu z rejestru,
  • za życia testatora nie ma możliwości uzyskania informacji, czy dana osoba sporządziła testament. Dopiero po śmierci spadkodawcy i po okazaniu odpisu skróconego aktu zgonu można uzyskać w dowolnej kancelarii notarialnej listę testamentów sporządzonych przez zmarłego albo stwierdzenie, że żaden jego testament nie został zarejestrowany.

Zarejestrowanie sporządzonego testamentu w rejestrze testamentów skutecznie zmniejsza ryzyko, że spadkobierca nie dowie się o sporządzeniu testamentu, albo że testament taki ujawniony będzie z opóźnieniem.