Rozwód i wina w rozkładzie pożycia

19/11/2016

W wyroku rozwodowym sąd orzekając o winie za rozpad małżeństwa może:

  • orzec o winie obojga małżonków (tzw. rozwód z winy obu stron, czyli obu małżonków),
  • orzec o winie jednego z nich (tzw. rozwód z winy jednej strony, czyli żony albo męża),
  • nie orzekać o winie na zgodny wniosek małżonków (tzw. rozwód z zaniechaniem orzekania o winie),
  • ustalić, że małżonkowie (małżonek) nie ponoszą (nie ponosi) winy.

Należy pamiętać o tym, że kwestia winy w rozwodzie może być rozstrzygana wyłącznie w wyroku rozwodowym. Jeżeli wyrok orzekający rozwód nie zawierał rozstrzygnięcia dotyczącego winy, nie można o niej rozstrzygać w osobnym procesie.

Jeżeli jeden z małżonków nie zgadza się na rozwód bez orzekania o winie, to wtedy sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu ustalenia m.in. kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Dowody w sprawie o rozwód dostarczają sądowi małżonkowie.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej. W celu uzyskania konsultacji prawnej można zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego.