Sposoby odwołania testamentu, czyli jak odwołać testament

19/11/2016

Odwołanie testamentu może nastąpić przez:

  • sporządzenie nowego testamentu, w którym znajdzie się postanowienie o odwołaniu poprzedniego albo którego treść pozostaje w sprzeczności z treścią poprzedniego
  • zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność, w zamiarze jego odwołania,
  • dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Jak wynika z powyższego, testament można odwołać w sposób wyraźny (np. przez sporządzenie nowego testamentu) lub dorozumiany (np. przez sporządzenie nowego testamentu, którego treść będzie pozostawać w sprzeczności z treścią poprzedniego).

Spadkodawca nie musi użyć konkretnych, sformalizowanych zwrotów, takich jak: „odwołuję”, „anuluję”, „unieważniam”. Wystarczy, aby z treści użytych sformułowań wynikała taka wola. 

Testament odwołujący może zostać sporządzony w dowolnej formie, w tym w formie szczególnej. Oznacza to, że forma nowego testamentu nie musi odpowiadać formie testamentu odwoływanego (np. testament notarialny można odwołać testamentem własnoręcznym). Odwołanie jest skuteczne jedynie wtedy, gdy nowy testament został ważnie sporządzony.

W razie wątpliwości warto zwrócić się o poradę prawną do adwokata lub radcy prawnego.