Sprawa o kontakty z dzieckiem

Kilkuletnia praktyka adwokacka nabyta podczas prowadzenia spraw rodzinnych wskazuje iż celem sprawy o ustalenie kontaktów nie może być formalistyczne podejście do przysługującego prawa, z pominięciem dobra dziecka. Przesadne akcentowanie przez któregokolwiek z rodziców własnych interesów i własnego prawa nie przyczynia się do zbudowania właściwych relacji z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem zawsze muszą odpowiadać aktualnym potrzebom, których wyznacznikiem jest dobro dziecka.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem mogą złożyć:

 • rodzice dziecka,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • powinowaci w linii prostej (np. ojczym, macocha, mąż babki, żona dziadka, rodzice małżonka, dziadkowie małżonka itd.),
 • inne osoby, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Termin kontakty z dzieckiem jest pojęciem bardzo szerokim i obejmuje w szczególności:

 • osobiste przebywanie z dzieckiem (np. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu),
 • utrzymywanie korespondencji – zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej,
 • kontakt telefoniczny.

Pomoc prawna adwokata obejmuje w szczególności sporządzanie takich pism jak:

 • wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • wniosek o zmianę wyroku rozwodowego,
 • wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem,
 • wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • wniosek o zobowiązanie rodzica do umożliwienia realizowania kontaktów z dzieckiem.

Adwokat prowadzi sprawy rodzinne z obszaru takich miast jak: Warszawa, Wołomin, Marki, Pruszków, Piaseczno, Legionowo oraz ich bezpośrednie okolice. 

Prawnik dostępny jest pod numerem telefonu: 512 567 580.