Sprawa o władzę rodzicielską

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje pojęcia władzy rodzicielskiej. Przyjmuje się jednak iż władza rodzicielska to ogół obowiązków spoczywających na rodzicach i praw im przysługujących względem dziecka, w celu należytego wykonywania pieczy nad jego osobą i majątkiem. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności:

 • całokształt spraw dziecka,
 • pieczę nad jego osobą,
 • zarząd jego majątkiem,
 • reprezentowanie dziecka,
 • nadawanie zasadniczego kierunku wychowaniu dziecka.

Rodzice nie mogą uwolnić dziecka od władzy rodzicielskiej – usamodzielnić go – ani wydłużyć czasu jej trwania poza okres jego pełnoletności. Przyczynami ustania władzy rodzicielskiej są:

 • uzyskanie pełnoletniości przez dziecko,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie rodziców tej władzy,
 • śmierć jednego z rodziców i śmierć dziecka,
 • utrata przez jedno z rodziców pełnej zdolności do czynności prawnych
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie bezskuteczności uznania dziecka,
 • uchylenie prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo,
 • przysposobienie dziecka,
 • rozwiązanie przysposobienia.

Adwokat reprezentuje Klientów w sądzie rodzinnym i sporządza:

 • wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Adwokat rodzinny dyżuruje w kancelarii w Warszawie pod numerem telefonu: 512 567 580.