Sprawy cywilne

Kancelaria adwokacka w Warszawie przyjmuje do prowadzenia również sprawy o:

 • zapłatę należności,
 • eksmisję z lokalu,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • odwołanie darowizny,
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odszkodowanie,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przywrócenie do pracy,
 • skrócenie zakazu prowadzenie pojazdów,
 • tzw. unieważnienie aktu notarialnego (uchylenie się od skutków oświadczeń woli),
 • ubezwłasnowolnienie,
 • udzielenie zezwolenia na SDE,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd,
 • warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • wydanie ruchomości,
 • wydanie nieruchomości,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
 • wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenia in.),
 • zawezwanie do próby ugodowej,
 • zniesienie współwłasności,
 • zwolnienie skazanego spod dozoru,
 • zwrot pożyczki.

Adwokat udziela pomocy prawnej na każdym etapie sprawy w zakresie:

 • udzielania porad i konsultacji prawnych,
 • prowadzeniu negocjacji oraz rozmów ugodowych,
 • sporządzania pisemnych porozumień oraz ugód,
 • sporządzania pism (przedsądowych i procesowych),
 • reprezentacji przed sądami , urzędami oraz przeciwnikami procesowymi.

Kancelaria w Warszawie udziela wszelkich informacji pod numerem telefonu: 512 567 580.