Sprawy rodzinne

Adwokat Jan Przemysław Kopko oraz jego zespół udziela wsparcia prawnego zarówno:

  • pozwanym, jak i powodom, a także
  • uczestnikom postępowania oraz wnioskodawcom.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych (ustnych bądź pisemnych),
  • sporządzanie pism procesowych takich jak: pozew o rozwód, pozew o alimenty, pozew o separację, wniosek o podział majątku, odpowiedź na pozew, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, zastrzeżenia do opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostycznego i Konsultacji.
  • reprezentacja Klienta w sądzie w każdej sprawie rodzinnej,
  • prowadzenie negocjacji z przeciwnikiem procesowym.

Szczególne doświadczenie zespół Kancelarii adwokackiej uzyskał w takich sprawach rodzinnych jak:

Adwokat Przemysław Kopko występuje przed sądami w takich miastach jak: Warszawa (Mokotów, Żoliborz, Centrum, Wola, Praga-Południe, Praga-Północ), Pruszków, Piaseczno oraz Wołomin.

Bezpłatna wycena zlecenia: 512 567 580.