Weryfikacja i tworzenie umów

Zawarcie umowy polega na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez co najmniej dwie strony zmierzające do osiągnięcia konkretnych celów gospodarczych. Najbardziej typowe sposoby zawarcia umowy uregulowane w Kodeksie cywilnym to zawarcie umowy: przez przyjęcie oferty, w wyniku przeprowadzonego przetargu oraz przez negocjacje (rokowania). Istotnym elementem jest należyte zabezpieczenie interesów Klienta.

W ramach zlecanych spraw Kancelaria adwokacka w Warszawie jest zajmuje się sporządzaniem i weryfikacją umów oraz kontraktów zawieranych w obrocie gospodarczym. Kancelaria świadczy pomoc adwokacką Klientom w następującym zakresie:

 • sporządzanie umowy (lub aneksu do umowy),
 • opiniowanie umowy (lub aneksu do umowy),
 • negocjacji.

Klient otrzymuje od Kancelarii pełną informację zawierającą:

 • wskazanie i omówienie klauzul ryzykownych dla Klienta,
 • stworzenie klauzul korzystnych dla Klienta,
 • wyraźne rekomendacje ułatwiające Klientowi podjęcie decyzji w przedmiocie zawarcia lub zmiany umowy.

Kancelaria adwokacka zajmuje się weryfikacją oraz tworzeniem takich umów jak:

 • umowa przedwstępna,
 • umowa deweloperska,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa o dzieło,
 • umowa najmu,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa leasingu,
 • umowa zlecenia,
 • umowa agencyjna,
 • umowa spółki,
 • umowa darowizny,
 • umowa alimentacyjna,
 • umowa o podział majątku,
 • umowa o dział spadku,
 • ugoda.

W celu uzyskania bezpłatnej wyceny proszę o kontakt pod numerem telefonu: 512 567 580.