Windykacja należności

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych Kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy na rzecz swoich Klientów pomoc prawną zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w postępowaniu przed sądami oraz komornikami.

Obsługa prawna wierzytelności obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pism dla wierzyciela takich jak: wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę, wniosek o wszczęcie egzekucji,
 • sporządzenie pism dla dłużnika takich jak: odpowiedź na pozew, wniosek o przywrócenie terminu, sprzeciw, zarzuty, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielem, dłużnikiem lub komornikiem,
 • reprezentacja Klienta w sądzie na każdym etapie sprawy.

Najczęściej Klienci Kancelarii decydują się na jeden z trzech etapów obsługi wierzytelności:

 • etap działań przedsądowych
 • obejmuje działania zmierzające do ugodowego zakończenia sporu z dłużnikiem i dobrowolnej spłaty zadłużenia. W ramach tego etapu wysyłane jest wezwanie do zapłaty oraz prowadzone są negocjacje.
 • etap działań sądowych
 • obejmuje zgromadzenie dokumentacji procesowej (sporządzenie pozwu celem uzyskania nakazu zapłaty oraz dalszych pism procesowych) oraz kompleksową reprezentację Klienta na każdym etapie procesu sądowego.
 • etap działań egzekucyjnych
 • obejmuje sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz monitowanie sprawności przebiegu postępowania egzekucyjnego.

Bezpłatna wycena zlecenia dostępna pod numerem telefonu: 512 567 580.