Zakładanie i rejestracja spółek

Kancelaria adwokacka w Warszawie przyjmuje do prowadzenia sprawy rejestracji zmian w KRS oraz zakładanie i rejestracja spółek.

Zakres pomocy prawnej obejmuje:

 • spotkanie z Klientem celem ustalenia jego prawnych oczekiwań odnośnie zakładanej spółki,
 • sporządzenie umowy spółki, aktu założycielskiego czy statutu spółki oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółki (lub zmian) w KRS oraz urzędach,
 • organizacja spotkania u notariusza w celu podpisania dokumentów,
 • asysta prawnika Kancelarii przy podpisywaniu aktu notarialnego umowy spółki, aktu założycielskiego czy statutu spółki,
 • wypełnienie i złożenie odpowiednich formularzy urzędowych,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o rejestrację spółki,
 • monitorowanie przebiegu rejestracji spółki w sądzie i urzędach.

Adwokat sporządza takie wnioski jak:

 • wniosek o rejestrację podmiotu – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS W1),
 • wniosek o rejestrację podmiotu – spółka komandytowo-akcyjna (KRS W2),
 • wniosek o rejestrację podmiotu – spółka z o.o. (KRS W3),
 • wniosek o rejestrację podmiotu – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS W20),
 • wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS X2),
 • wniosek o zmianę danych podmiotu – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska (KRS Z1),
 • wniosek o zmianę danych podmiotu – spółka z o.o., spółka akcyjna (KRS Z3),
 • wniosek o zmianę danych podmiotu – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS Z20),
 • zmiana – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS ZB),
 • zmiana – wspólnicy spółki z o.o. podlegający wpisowi do rejestru (KRS ZE),
 • zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS ZK).

Bezpłatna wycena zlecenia: 512 567 580.