Zarządzenia opiekuńcze sądu rodzinnego na podstawie art. 109 krio. Kluczowe informacje
  • Home
  • Porady
  • Zarządzenia opiekuńcze sądu rodzinnego na podstawie art. 109 krio. Kluczowe informacje

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przewiduje dolną granicę wieku dziecka, wobec którego sąd rodzinny może prowadzić postępowanie w sprawie przejawów demoralizacji.

1. Jakie postępowanie sąd rodzinny może wszcząć wobec dziecka poniżej 10 roku życia?

Wobec nieletniego poniżej lat 10, sąd rodzinny nie może wszcząć postępowania o przejaw demoralizacji. Jednak na podstawie art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd rodzinny może wszcząć sprawę o wydanie zarządzeń opiekuńczych nad małoletnim.

2. W jakich sytuacjach, sąd rodzinny stosuje art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

Ustawodawca na podstawie art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadził jedno kryterium zawinionego ograniczenia władzy rodzicielskiej. Jest to zagrożenie dobra dziecka, przejawiające się w nieprawidłowościach w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

Jeżeli dobro dziecka (czyli troska o prawidłowy duchowy, psychiczny i fizyczny rozwój dziecka) jest zagrożone, to ograniczenie władzy rodzicielskiej staje się obowiązkowe. Ograniczenie władzy rodzicielskiej dotyczy zależnie od okoliczności, bądź obojga, bądź jednego z rodziców i odnosi się tylko do dzieci, które imiennie zostały wymienione w postanowieniu sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie musi bowiem dotyczyć wszystkich dzieci rodziców.

Zastosowanie zarządzeń opiekuńczych nie stanowi środka represji w stosunku do rodziców, lecz jest środkiem ochrony zagrożonego dobra dziecka. Jego celem jest ochrona dziecka, a równocześnie niesienie pomocy rodzicom, którzy z powodu trudności wychowawczych czy życiowych nie radzą sobie należycie z realizacją tego celu.

3. Jakie zarządzenia opiekuńcze może wydawać sąd rodzinny?

Sąd rodzinny w ramach wydanych zarządzeń opiekuńczych nad małoletnim może:
a) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną lub skierowanie małoletniego do placówki wsparcia dziennego, a rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem kontroli wykonania wydanych zarządzeń. Zobowiązanie rodziców może dotyczyć zarówno działań opiekuńczo-wychowawczych, jak i materialno-bytowych, oraz zdrowotnych. Zobowiązanie małoletniego sprowadza się zazwyczaj do realizacji obowiązku szkolnego i powstrzymania się od zachowań aspołecznych, w tym agresji słownej lub fizycznej wobec rodziców, nauczycieli i rówieśników, a także od palenia papierosów, spożywania alkoholu czy zażywania narkotyków lub dopalaczy.
b) określić czynności dozwolone tylko za zezwoleniem sądu rodzinnego. Zazwyczaj chodzi o nadzorowanie przez sąd opiekuńczy procesu:
– leczenia dziecka poprzez zakaz niewłaściwej ingerencji rodziców lub nakaz stosowania przez nich określonych zabiegów w celu ochrony stanu zdrowia dziecka oraz
– edukacji dziecka przez sądowe monitorowanie poszczególnych etapów kształcenia dziecka, wybór szkół czy drogi rozwoju zawodowego;
c) ustanowić nadzór kuratora sądowego,
d) objęcia dziecka pieczą częściową,
e) objęcia dziecka pieczą całkowitą.

Zarządzenia opiekuńcze to istotne narzędzie w rękach sądu rodzinnego, które ma na celu m.in. zapewnienie dobra dziecka w sytuacjach jego demoralizacji.

Podsumowanie

Zarządzenia opiekuńcze są złożonym i często niejasnym aspektem prawa rodzinnego, który może mieć znaczący wpływ na życie Twojego dziecka i Twoje relacje z nim. Jest to bardzo wrażliwa i delikatna kwestia, która wymaga precyzyjnego i zrozumiałego podejścia.

Jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem w sprawach związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym, oferuję profesjonalną pomoc prawną w tym zakresie. Moim celem jest nie tylko doradzenie Ci jak najlepszych rozwiązań prawnych, ale również zminimalizowanie wpływu trudnej sytuacji na życie Twojego dziecka.

Jeżeli:

  • nie wiesz, co oznaczają dla Ciebie i Twojego dziecka zarządzenia opiekuńcze,
  • masz wątpliwości, jakie są Twoje prawa i obowiązki jako rodzica,
  • zastanawiasz się, w jakich sytuacjach sąd może ograniczyć Twoją władzę rodzicielską,
  • potrzebujesz porady prawnej w zakresie ochrony dobra Twojego dziecka,

Nie zwlekaj i skontaktuj się ze mną jak najszybciej.

Adwokat Jan Przemysław Kopko
tel. kom.: 512 567 580

    Share: