Zastępstwo

Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Pełnomocnikiem w sprawach cywilnych oraz w sprawach karnych może być m.in. adwokat. Kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy pomoc prawną w zakresie kompleksowej reprezentacji Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, urzędami, policją oraz prokuraturą. Zastępstwo procesowe oraz prawne wykonywane jest zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.), Zbiorem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz z uwzględnieniem interesów Klienta.

Adwokat w imieniu swoich Klientów występuje przed:

 • sądem rejonowym (wydział karny, wydział cywilny, wydział rodzinny i nieletnich, wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, wydział gospodarczy, wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego),
 • sądem okręgowym (wydział karny odwoławczy, wydział cywilny odwoławczy, wydział cywilny rodzinny odwoławczy),
 • sądem apelacyjnym,
 • Sądem Najwyższym,
 • Policją,
 • Prokuraturą Rejonową,
 • Prokuraturą Okręgową,
 • aresztem śledczym,
 • zakładem karnym,
 • urzędami,
 • komornikami sądowymi,
 • kontrahentami,
 • dłużnikami,
 • wierzycielami,
 • przeciwnikami procesowymi,
 • pełnomocnikami strony przeciwnej.

Krótka konsultacja prawna oraz bezpłatna wycena zlecenia dostępna pod numerem telefonu: 512 567 580.