Epidemia koronowirusa a płacenie alimentów na dziecko

25/03/2020

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące płatności alimentów na małoletnie dziecko, którego rodzice żyją w rozłączeniu.

Epidemia koronowirusa a płacenie alimentów na dziecko

Płacenie alimentów w czasie “koronowirusa”

1) Rodzice mają obowiązek alimentować dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja w której dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

2) Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka można realizować poprzez:
a) zapłatę comiesięcznej kwoty alimentów lub
b) osobistą opiekę na dzieckiem.

3) Rodzice nie mogą uchylić się od alimentów na dziecko małoletnie. Rodzic powinien dzielić się z dziećmi nawet skromnym dochodem (wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5.05 1998r. , I CKN 284/98, Lex nr 1223692).

4) Rodzice mogą uchylić się od alimentów na dziecko pełnoletnie, jeżeli ich płacenie jest połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub, jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

5) Rodzic zobowiązany do płatności alimentów, którego dochody uległy zmniejszeniu lub utracie w związku z epidemią koronawirusa może:
a) w drodze porozumienia z drugim rodzicem ustalić mniejsze, comiesięczne alimenty albo zwiększyć ilość
b) czasu spędzanego z dzieckiem.
Dla celów dowodowych warto byłoby, aby takie ustalenia były w formie pisemnej, bądź nawet e-mailowej czy sms’owej.
c) w sytuacji braku osiągnięcia porozumienia co do zmniejszenia comiesięcznych alimentów, rodzic zobowiązany do płatności alimentów może skierować do sądu rodzinnego pozew o zmniejszenie alimentów. Złożenie takiego pozwu nie zwalnia z obowiązku płatności alimentów w dotychczasowej wysokości.

6) Natomiast rodzic, który zajmuje się dzieckiem i nie wyraża zgody na czasowe obniżenie alimentów na dziecko i nie otrzymuje w terminie alimentów może skierować do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Podsumowanie obowiązku płacenia alimentów w czasie epidemii

W polskim prawie obowiązuje zasada prymatu zgodnej woli rodziców dziecka w sprawie ustalania wysokości alimentów oraz kontaktów z dzieckiem. Zawsze jednak najważniejsze jest dobro dziecka oraz zdroworozsądkowe podejście rodziców.