Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to postępowanie zmierzające do potwierdzenia tego, kto jest spadkobiercą oraz jakie prawa mu przysługują w odniesieniu do pozostawionego spadku. Postępowanie spadkowe może być przeprowadzone na dwa sposoby:
 • przed sądem rejonowym, który w formie postanowienia stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę albo
 • przed notariuszem, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzający kto został spadkobiercą.
Jeżeli pomiędzy spadkobiercami nie ma żadnego sporu oraz wszyscy spadkobiercy mogą stawić się jednocześnie u notariusza, to notarialne poświadczenie będzie najdogodniejszą formą przeprowadzenia procedury spadkowej. Jeżeli natomiast pomiędzy spadkobiercami jest spór co do ważności testamentu albo wszyscy zainteresowani nie mogą stawić się u notariusza, to konieczne będzie skierowanie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
Notarialne poświadczenia dziedziczenie to jeden ze sposobów uregulowania kwestii prawa do spadku. W celu uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia, pozyskania informacji o niezbędnych dokumentach oraz kosztach z tym związanych, najlepiej jest skontaktować się dowolnie wybranym notariuszem. Co ważne, notariusz bezpłatnie udzieli wszelkich informacji związanych z czynnością notarialną.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest formalnym dokumentem, który należy złożyć w odpowiednim sądzie rejonowym. Powołanie do spadku wynika albo z kodeksu cywilnego (art. 931-940 kodeksu cywilnego) albo z testamentu sporządzonego przez spadkodawcę (art. 941 – 955 kodeksu cywilnego). Wniosek o dziedziczenie na podstawie kodeksu cywilnego (czyli wtedy kiedy spadkodawca nie sporządził testamentu) musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące spadkodawcy oraz spadkobierców, a także dowody potwierdzające stopień pokrewieństwa ze spadkodawcą. Wniosek o dziedziczenia na podstawie testamentu (czyli wtedy kiedy spadkodawca sporządził testament) musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące spadkodawcy oraz spadkobierców a także trzeba załączyć testament. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć samodzielnie lub przy pomocy adwokata specjalizującego się w dziedzinie prawa spadkowego.
Sąd pełni kluczową rolę w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, ponieważ dąży do ustalenia tego kto jest spadkobiercą oraz na jakiej podstawie (ustawy czy testamentu) oraz w jakiej części spadkobierca dziedziczy spadek. W przypadku spraw o charakterze niespornym, sąd rejonowy:
 • zarządza doręczenie uczestnikom postępowania;
 • oczekuje na zajęcie stanowiska przez uczestników postępowania;
 • wyznacza rozprawę;
 • dokonuje tzw. otwarcia testamentu (czyli jego odczytania);
 • odbiera zapewnienie spadkowe od wnioskodawcy,
 • przyjmuje oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym określa kto jest spadkobiercą.
W przypadku spraw o charakterze spornym, sąd rejonowy:
 • poza czynnościami wymienionymi jak powyżej;
 • prowadzi postępowanie dowodowe w kierunku ustalenia tego czy testament spadkodawcy jest testamentem ważnym;
 • przesłuchuje świadków;
 • występuje do szpitali i przychodni po dokumentację medyczną;
 • zleca biegłym sądowym sporządzenie opinii;
 • przyjmuje oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym określa kto jest spadkobiercą.
W przypadku skomplikowanych spraw związanych z dziedziczeniem, warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w dziedzinie prawa spadkowego.
Śmierć bliskiej osoby jest trudnym doświadczeniem, niestety wiąże się z nią konieczność załatwienia wielu formalności. Jedną z nich jest przeprowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku to kluczowy element w procesie prawnym, który pozwala na oficjalne i bezsporne przypisanie majątku zmarłego do jego prawowitych spadkobierców. Jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem, specjalizuję się w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach spadkowych.

Zakres moich usług:

Moje atuty:

Jak wygląda współpraca ze mną?

Proces stwierdzenia nabycia spadku jest złożony i wieloetapowy. Na samym początku spotykam się z Klientem oraz analizuję dokumentację i okoliczności sprawy, aby zaproponować optymalną strategię postępowania. 

Następnie reprezentuję Klienta na każdym etapie procesu, od przygotowania dokumentacji po występowanie przed sądem.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka w Warszawie jest kancelarią wyspecjalizowaną w pomocy prawnej na rzecz Klientów pozostających w sporach w sprawach spadkowych.

Chętnie pomogę w Twojej sprawie,

adwokat Jan Przemysław Kopko

Adwokat Warszawa Jan Przemysław Kopko

Porozmawiajmy o Twojej sprawie:


Tel: 512 567 580

E-mail: przemyslaw.kopko@adwokatura.pl

lub wypełnij poniższy formularz.