Kategoria: Sprawy nieletnich

Niejawny charakter posiedzeń sądu rodzinnego w sprawach nieletnich

W polskim systemie prawnym ochrona interesów nieletnich jest priorytetem. Jednym z istotnych aspektów tej ochrony jest niejawny charakter posiedzeń sądu rodzinnego w sprawach dotyczących nieletnich. W artykule tym przybliżymy, dlaczego posiedzenia te są niejawne, jakie przepisy regulują tę kwestię oraz jakie korzyści niesie ze sobą takie rozwiązanie. Podstawa Prawna Niejawności Zasadą jest, że posiedzenia sądu […]
Read More

Stosowanie wobec nieletnich środków oddziaływania wychowawczego przez dyrektora szkoły

W dzisiejszych czasach, dyrektorzy szkół stają przed wieloma wyzwaniami w zakresie edukacji, ale też i demoralizacji uczniów. Jednym z istotnych aspektów ich pracy jest stosowanie środków oddziaływania wychowawczego wobec nieletnich. W mojej praktyce adwokackiej dostrzegam iż dyrektorzy szkół co raz chętniej sięgają po taki sposób reakcji. I moim zdaniem bardzo dobrze, że tak się dzieje. […]
Read More

Jak wygląda przesłuchanie nieletniego aprawcy w sprawie o demoralizację lub czyn karalny?

Przesłuchanie nieletniego sprawcy w sprawie o demoralizację to proces wymagający szczególnej uwagi i delikatności. Prawo przewiduje specjalne procedury mające na celu ochronę interesu dziecka oraz zapewnienie mu wsparcia w trudnych sytuacjach. W poniższym artykule przedstawimy, jak wygląda typowe przesłuchanie nieletniego w takich sprawach i na co warto zwrócić uwagę. Adwokat Jan Przemysław KopkoZawód adwokata wykonuję […]
Read More

Jaki sąd rozpoznaje sprawy nieletnich?

W polskim systemie prawnym sprawy dotyczące nieletnich mają szczególne znaczenie, ze względu na delikatny charakter tych spraw i potrzebę ochrony interesów dzieci. W niniejszym artykule wyjaśnimy, jaki sąd jest właściwy do rozpatrywania spraw nieletnich. Adwokat Jan Przemysław KopkoZawód adwokata wykonuję od 2010 roku. Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych w zakresie spraw […]
Read More

Ile trwa sprawa o demoralizację lub czyn karalny?

Regularnie spotykam się z pytaniami Klientów o to, jak długo trzeba czekać na zakończenie sprawy o demoralizację lub czyn karalny. W tym artykule postaram się przybliżyć kilka aspektów, które wpływają na czas trwania procesu sądowego w sprawach nieletnich. 1. Czas rozpoznania sprawy o demoralizację (lub czyn karalny). Z prowadzonych przeze mnie obserwacji wynika, że średni […]
Read More

Czy warto mieć obrońcę w sprawach nieletnich?

W mojej kancelarii adwokackiej w Warszawie, wielokrotnie doświadczyłem tego, jak istotną rolę pełni obrońca nieletniego, zarówno w aspekcie prawnym, jak i (a być może nawet przede wszystkim) w aspekcie psychologicznym. W świecie spraw sądowych, gdzie każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, obrona nieletnich stanowi szczególną kategorię spraw. 1. Rola obrońcy nieletniego: Obrońca nieletniego odgrywa istotną rolę […]
Read More

Dostęp do akt sprawy w sprawach nieletnich

Kiedy mówimy o postępowaniach sądowych dotyczących nieletnich, musimy być świadomi, że istnieją szczególne zasady i przepisy gwarantujące ochronę prywatności dziecka, które ma sprawę w sądzie dla nieletnich. Jednym z aspektów, który budzi wiele pytań, jest kwestia dostępu do akt sprawy. Jak to działa w praktyce? 1. Ochrona prywatności nieletnich Postępowania w sprawach nieletnich są tajne. […]
Read More

Zażalenie na umieszczenie nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – kluczowe informacje

Reprezentując Klientów w sprawach nieletnich, zauważyłem iż jednym z tematów budzących bardzo dużo emocji jest decyzja sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego dziecka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Dla wielu rodziców i opiekunów prawnych taka decyzja jest nie do przyjęcia. Jeżeli jesteś rodzicem i nie zgadzasz się z taką decyzją, to masz prawo wnieść zażalenie. Jak to […]
Read More

Wywiad środowiskowy kuratora sądowego w sprawie nieletnich – co warto wiedzieć?

W pracy kancelarii adwokackiej w Warszawie często spotykam się z pytaniami dotyczącymi roli kuratora sądowego w sprawach dotyczących nieletnich. Jednym z najważniejszych obowiązków kuratora sądowego jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. 1. Co to jest sprawozdanie kuratora sądowego? Sprawozdanie kuratora sądowego to dokument, który zawiera informacje na temat sytuacji życiowej, rodzinnej, wychowawczej oraz edukacyjnej nieletniego. Ma ono […]
Read More

Prawa przysługujące nieletniemu w sprawie o demoralizacji lub czyn karalny

Ustawa o wspieraniu resocjalizacji nieletnich udziela nieletniemu szereg gwarancji procesowych, które mają na celu zapewnienie ochrony jego interesów. Adwokat Jan Przemysław KopkoZawód adwokata wykonuję od 2010 roku. Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych w zakresie spraw spadkowych, spraw rodzinnych, spraw nieletnich oraz spraw zadłużeniowych. Świadczyłem pomoc prawną na rzecz ponad 1 500 […]
Read More

Zarządzenia opiekuńcze sądu rodzinnego na podstawie art. 109 krio. Kluczowe informacje

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przewiduje dolną granicę wieku dziecka, wobec którego sąd rodzinny może prowadzić postępowanie w sprawie przejawów demoralizacji. Adwokat Jan Przemysław KopkoZawód adwokata wykonuję od 2010 roku. Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych w zakresie spraw spadkowych, spraw rodzinnych, spraw nieletnich oraz spraw zadłużeniowych. Świadczyłem pomoc prawną na […]
Read More

Czyn karalny nieletniego. Kluczowe informacje

Postępowanie o czyny karalne wobec nieletnich może być prowadzone wobec osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, lecz przed ukończeniem 17 lat. Adwokat Jan Przemysław KopkoZawód adwokata wykonuję od 2010 roku. Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych w zakresie spraw spadkowych, spraw rodzinnych, spraw nieletnich oraz spraw zadłużeniowych. Świadczyłem […]
Read More

Demoralizacja nieletnich: zrozumieć problem i szukać rozwiązań

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy o problemach związanych z demoralizacją dzieci i młodzieży. Co to właściwie oznacza? Adwokat Jan Przemysław KopkoZawód adwokata wykonuję od 2010 roku. Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych w zakresie spraw spadkowych, spraw rodzinnych, spraw nieletnich oraz spraw zadłużeniowych. Świadczyłem pomoc prawną na rzecz ponad 1 500 […]
Read More

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego?

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego?   W ostatnim okresie coraz częściej zgłaszają się do mnie zatroskani rodzice z pytaniami jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego oraz jak wygląda procedura odrzucenia spadku w imieniu dziecka. Sprawa nabiera szczególnego znaczenia dla całej rodziny, jeżeli rodzice wiedzą o tym, że w spadku są długi. Zaniechanie przez rodziców […]
Read More