Sprawa w sądzie dla nieletnich o demoralizację – podstawowe informacje

05/06/2018

Rolą prawa jest nie tylko sprawiedliwe rozwiązywanie sporów dotyczących majątku czy dóbr moralnych, które to spory mają miejsce między zwaśnionymi stronami i dotyczą interesu konkretnego „Kowalskiego” lub „Nowaka”. Prawo ma także – a może przede wszystkim – zapewniać porządek publiczny. I właśnie w związku z tym wszyscy funkcjonariusze aparatu państwowego, począwszy od policjantów czy urzędników różnych instytucji poświęconych rodzinie, przez prokuratorów aż do sędziów – zobowiązani są do troski o to, by zapobiegać demoralizacji nieletnich. Co grozi rodzicom i samym dzieciom, jeżeli stwierdzone zostanie wystąpienie takiego procederu?

Continue reading
Czytaj więcej...

Umowa o alimenty

19/11/2016

Alimenty na dziecko mogą być określone w następujący sposób:

  • w drodze umowy zawieranej pomiędzy rodzicami (tzw. umowa alimentacyjna albo umowa o ustalenie obowiązku alimentacyjnego);
  • wyrokiem sądowym po przeprowadzeniu postępowania sądowego o alimenty;
  • w ugodzie sądowej w toku procesu o Continue reading
Czytaj więcej...