BLOG

Prawa przysługujące nieletniemu w sprawie o demoralizacji lub czyn karalny

Ustawa o wspieraniu resocjalizacji nieletnich udziela nieletniemu szereg gwarancji procesowych, które mają na celu zapewnienie ochrony jego interesów. 1. Jakie prawa ma nieletni w sprawie o demoralizację lub czyn karalny? Nieletniemu przysługują takie prawa jak: a)…

Zarządzenia opiekuńcze sądu rodzinnego na podstawie art. 109 krio. Kluczowe informacje

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przewiduje dolną granicę wieku dziecka, wobec którego sąd rodzinny może prowadzić postępowanie w sprawie przejawów demoralizacji. 1. Jakie postępowanie sąd rodzinny może wszcząć wobec dziecka poniżej 10 roku życia? Wobec…

Czyn karalny nieletniego. Kluczowe informacje

Postępowanie o czyny karalne wobec nieletnich może być prowadzone wobec osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, lecz przed ukończeniem 17 lat. 1. Jaka jest definicja czynu karalnego nieletniego? Czynami karalnymi nieletnich są…

Demoralizacja nieletnich: zrozumieć problem i szukać rozwiązań

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy o problemach związanych z demoralizacją dzieci i młodzieży. Co to właściwie oznacza? 1. Definicja demoralizacji Demoralizacja nieletnich to proces odchodzenia dzieci lub młodzieży od obowiązujących zasad i wartości moralnych przejawiający…