Obsługa prawna firm

Kancelaria adwokacka w Warszawie oferuje usługi adwokackie związane z obsługą prawną małych firm prowadzonych w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej w CEiDG,
 • spółki cywilnej,
 • spółki prawa handlowego (sp. z o.o., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa),
 • stowarzyszeń,
 • fundacji.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych w bieżącej działalności gospodarczej,
 • wydawanie opinii prawnych,
 • sporządzenie pism wymagających argumentacji prawnej,
 • tworzenie oraz weryfikacja umów i kontraktów handlowych,
 • zastępstwo albo wsparcie prawne w negocjacjach biznesowych,
 • prowadzenie windykacji przedsądowej oraz sądowej,
 • reprezentacja firmy przed sądem gospodarczym, cywilnym, pracy oraz karnym,
 • rejestracja zmian w KRS, rejestracja i zakładanie spółek.

W ramach obsługi prawnej firm w Warszawie, Kancelaria dokonywała takie czynności jak:

 • opiniowanie umów dla wiodącej spółki Skarbu Państwa,
 • opiniowanie dokumentacji przetargowej dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • udział w negocjacjach dotyczących kontraktów o znacznej wartości,
 • reprezentowanie spółek prawa handlowego w procesach cywilnych (o zapłatę), procesach karnych (przestępstwa gospodarcze) oraz pracowniczych (spory z pracownikami),
 • zakładanie oraz rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz fundacji,
 • doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej.

Wśród klientów Kancelarii znajdują się przedsiębiorcy, których przedmiotem działalności (wg PKD) jest w szczególności:

 • działalność agencji reklamowych,
 • działalność w zakresie architektury,
 • działalność związana z oprogramowaniem,
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
 • transport drogowy towarów,
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • demontaż wyrobów zużytych,
 • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami.

Szybki kontakt z prawnikiem: 512 567 580.