Pomoc prawna dla dłużników

Adwokat Jan Przemysław Kopko i jego zespół zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla dłużników. Oferta kierowana jest przede wszystkim do tych klientów, którzy zainteresowani są:

  • obroną swoich interesów przed roszczeniami wierzycieli zgłoszonymi w procesach cywilnych,
  • obroną swoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym,
  • prowadzeniem z wierzycielem bądź komornikiem negocjacji w celu spłaty zadłużenia w ratach,
  • obroną przeciwegzekucyjną.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzenie pism procesowych dla dłużnika takich jak: odpowiedź na pozew, wniosek o przywrócenie terminu, sprzeciw, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
  • negocjacje z wierzycielem lub komornikiem,
  • kompleksowa reprezentacja Klienta w sądzie.

Kancelaria Adwokacka udziela pomocy prawnej w sądach powszechnych mających siedzibę w takich miastach jak: Warszawa (Mokotów, Centrum, Żoliborz, Wola, Praga-Południe, Praga-Północ), Pruszków, Piaseczno oraz Wołomin.

W celu uzyskania bezpłatnej wyceny proszę dzwonić pod numer: 512 567 580.