Odpowiedź na pozew o zachowek. Jak odpowiedzieć?

Dziedziczenie to temat, który potrafi wzbudzić wiele emocji i wątpliwości. Jednym z aspektów prawa spadkowego jest zachowek. W momencie otrzymania pozwu o zachowek, ważne jest, aby działać szybko i mieć świadomość w jakiej sytuacji się znajdujemy jako pozwani. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak odpowiedzieć na pozew o zachowek, jakie są najczęstsze błędy oraz jakie kroki prawne można podjąć, aby chronić swoje interesy.

Co to jest zachowek?

Zachowek jest częścią spadku, która przysługuje określonym osobom z mocy prawa, niezależnie od woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie. Osoby uprawnione do zachowku to zstępni (dzieci), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, jeżeli byliby powołani do spadku z ustawy.

Pozew o zachowek – co to oznacza?

Pozew o zachowek jest wnoszony przez uprawnioną osobę, która uważa, że została pominięta lub jej udział w spadku jest mniejszy niż przewidują przepisy o zachowku. Pozwanym w takim przypadku jest osoba, która odziedziczyła spadek lub została obdarowana przez spadkodawcę w taki sposób, że zmniejsza to udział uprawnionego do zachowku.

Jaki jest termin na odpowiedź na pozew?

Po otrzymaniu odpisu pozwu o zachowek, pozwany najczęściej ma 14 dni kalendarzowych (a nie roboczych) na złożenie do sądy pisemnej odpowiedzi na pozew. Ważne jest, aby tego terminu nie przekroczyć, gdyż może to skutkować niekorzystnymi konsekwencjami prawnymi, w tym wydaniem wyroku zaocznego uwzględniającego w całości żądanie pozwu.

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego wyłącznie z Poczty Polskiej S.A. albo fizyczne złożenie odpowiedzi na pozew w biurze podawczym sądu. Pisma wysyłane do sądów w Polsce muszą być wysyłane za pośrednictwem wyłącznie Poczty Polskiej S.A.

Jak przygotować odpowiedź na pozew?

Odpowiedź na pozew powinna zawierać takie elementy jak:

 • dane sądu do którego jest składana odpowiedź na pozew,
 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane stron postępowania (w tym podanie własnego adresu email oraz numeru telefonu),
 • sygnaturę akt sprawy.
 • informację, czy pozwany uznaje powództwo w całości czy części,
 • szczegółowe uzasadnienie stanowiska pozwanego, w tym fakty i dowody na poparcie twierdzeń,
 • precyzyjne wyszczególnienie wniosków dowodowych, takich jak dokumenty, zeznania świadków czy wniosek o opinie biegłych,
 • podpis pozwanego lub jego pełnomocnika.

Należy pamiętać o tym, że odpowiedź do sądu musi być sporządzona w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w aktach sprawy, a drugi egzemplarz jest wysyłany przez sąd stronie powodowej. Wyjątkiem jest sytuacja w której w sprawie po obu stronach występują adwokaci lub radcowie prawni (wtedy muszą doręczać sobie pisma nawzajem).

Przykładowe argumenty w odpowiedzi na pozew

W odpowiedzi na pozew można podnieść takie zarzuty jak:

 • brak uprawnienia powoda do zachowku (np. z powodu wydziedziczenia).
 • przedawnienie roszczenia o zachowek (roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu lub śmierci Spadkodawcy).
 • uwzględnienie darowizn otrzymanych przez powoda za życia spadkodawcy, które mogą zmniejszyć wysokość należnego zachowku,
 • żądanie pozwu narusza zasady współżycia społecznego.

Rola adwokata w sprawie o zachowek

Skorzystanie z pomocy adwokata w sprawach o zachowek jest niezwykle istotne. Profesjonalna pomoc prawna zapewnia właściwe przygotowanie odpowiedzi na pozew, zgromadzenie niezbędnych dowodów oraz reprezentację przed sądem. Adwokat pomoże także w negocjacjach z powodem, co może prowadzić do polubownego załatwienia sprawy.

Podsumowanie

Odpowiedź na pozew o zachowek wymaga starannego przygotowania i znajomości przepisów prawa spadkowego. Ważne jest, aby nie zwlekać z działaniem i dokładnie przeanalizować całą sytuację, uwzględniając wszystkie dostępne dowody i argumenty. W przypadku wątpliwości lub skomplikowanych okoliczności, warto skorzystać z pomocy adwokata, który profesjonalnie poprowadzi sprawę i zadba o ochronę interesów pozwanego.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o zachowek lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z moją kancelarią adwokacką w Warszawie. Jestem gotowy, aby Ci pomóc.

Jak oceniasz mój artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Liczba ocen: 79

Bądź pierwszą osobą, która oceni mój artykuł