Prawa przysługujące nieletniemu w sprawie o demoralizacji lub czyn karalny
  • Home
  • Porady
  • Prawa przysługujące nieletniemu w sprawie o demoralizacji lub czyn karalny

Ustawa o wspieraniu resocjalizacji nieletnich udziela nieletniemu szereg gwarancji procesowych, które mają na celu zapewnienie ochrony jego interesów.

1. Jakie prawa ma nieletni w sprawie o demoralizację lub czyn karalny?

Nieletniemu przysługują takie prawa jak:
a) prawo nieletniego do obrony, w tym prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy adwokata ustanowionego z urzędu lub odpłatnej pomocy adwokata wybranego z wyboru,
b) prawo nieletniego do składania wyjaśnień w sprawie,
c) prawo nieletniego do odpowiedzi na poszczególne pytania,
d) prawo nieletniego do odmowy składania wyjaśnień,
e) prawo nieletniego do odmowy udzielania odpowiedzi na poszczególne pytania,
f) prawo do przeglądania akt sprawy,
g) prawo do składania wniosków dowodowych w sprawie,
h) prawo nieletniego do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza przysięgłego, jeżeli nieletni nie zna języka polskiego w wystarczającym stopniu,
i) prawo nieletniego do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego.

2. W jaki sposób nieletni jest informowany o przysługujących jemu prawach?

Nieletni powinien zostać pouczony o swoich prawach, nie później niż przed pierwszym przesłuchaniem lub wysłuchaniem.

Pouczenie powinno mieć miejsce na piśmie.

Skorzystanie przez nieletniego z przyznanych mu uprawnień nie może powodować powstania dla niego niekorzystnych skutków.

Podsumowanie

Czy jesteś nieletni i znalazłeś się w trudnej sytuacji prawnej? Czy zostałeś oskarżony o demoralizację lub czyn karalny? To ważne, abyś znał swoje prawa i wiedział, jak je wykorzystać, aby chronić swoje interesy.

Jeżeli masz pytania lub nie jesteś pewien, jak zastosować te prawa w praktyce, jestem tu, aby Ci pomóc. Jako adwokat specjalizujący się w prawie nieletnich, mogę Cię poprowadzić przez cały proces i zapewnić, że Twoje prawa zostaną należycie chronione.

Nie pozostawaj w niepewności. Skontaktuj się ze mną teraz, aby omówić Twoją sytuację i dowiedzieć się, jak mogę Ci pomóc.

Jak oceniasz mój artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Liczba ocen: 88

Bądź pierwszą osobą, która oceni mój artykuł