Wywiad środowiskowy kuratora sądowego w sprawie nieletnich – co warto wiedzieć?
 • Home
 • Porady
 • Wywiad środowiskowy kuratora sądowego w sprawie nieletnich – co warto wiedzieć?

W pracy kancelarii adwokackiej w Warszawie często spotykam się z pytaniami dotyczącymi roli kuratora sądowego w sprawach dotyczących nieletnich. Jednym z najważniejszych obowiązków kuratora sądowego jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

1. Co to jest sprawozdanie kuratora sądowego?

Sprawozdanie kuratora sądowego to dokument, który zawiera informacje na temat sytuacji życiowej, rodzinnej, wychowawczej oraz edukacyjnej nieletniego. Ma ono na celu dostarczenie sądowi informacji o sytuacji dziecka, która pozwoli na podjęcie odpowiedniej decyzji.

2. Kiedy kurator sporządza sprawozdanie?

Kurator przeprowadza wywiad środowiskowy na zlecenie sądu, najczęściej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych dotyczących nieletnich, takich jak sprawa o demoralizację, czyn karalny, rozwód czy sprawy dotyczące ustalenia zakresu kontaktów z dzieckiem czy też ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, a także w sprawach o wydanie zarządzeń opiekuńczych.

Zlecając przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, sąd rodziny określa zakres i termin jego sporządzenia.

3. Jakie informacje zawiera sprawozdanie?

Kurator zbiera informacje nie tylko od rodziców czy dziecka, ale również od nauczycieli, psychologów czy innych specjalistów pracujących z dzieckiem.

Sprawozdanie kuratora najczęściej zawiera takie elementy jak:
a) dane dotyczące nieletniego

 • struktura rodziny,
 • sytuacja szkolna,
 • stan zdrowia,
 • zachowanie w miejscu zamieszkania,
 • przynależność do subkultur młodzieżowych lub grup nieformalnych,
 • zainteresowania oraz sposób spędzania wolnego czasu,
 • kontakty z rówieśnikami,
 • stosunek nieletniego do rodziców, rodzeństwa,
 • stosunek nieletniego do zarzutów,
 • przejawy demoralizacji,
 • stosunek rodziców do nieletniego, środki, metody wychowawcze stosowane przez rodziców,
 • środki wychowawcze stosowane wcześniej przez sąd,

b) dane dotyczące środowiska rodzinnego nieletniego

 • dane dotyczące rodziców, rodzeństwa lub wspólnie zamieszkujących osób,
 • sytuacja mieszkaniowa i materialna,
 • wzajemne relacje pomiędzy członkami rodziny,

c) podsumowanie.

Osoby, które dostarczyły informacji w ramach wywiadu środowiskowego, mogą być w razie potrzeby przesłuchane w charakterze świadków.

4. Jakie znaczenie ma sprawozdanie w postępowaniu sądowym?

Sprawozdanie kuratora jest jednym z kluczowych elementów, na podstawie których Sąd podejmuje decyzje dotyczące dobra dziecka. Wnioski płynące z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego nie są wiążące dla Sądu, w praktyce jednak Sąd przykłada dużą wagę do opinii i obserwacji kuratora.

5. W jakich godzinach przeprowadza się wywiad środowiskowy?

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w porze dziennej. Za porę dzienną uważa się czas od godziny 7 do godziny 22. Najczęściej kurator zjawia się bez zapowiedzi. W przypadku nie zastania dorosłych domowników w domu, kurator zostawia prośbę o kontakt, a następnie ponawia wizytę.

6. Czy kurator może przyjść do szkoły?

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub pobytu nieletniego, jego rodziców lub opiekuna.
Wywiad środowiskowy może być także przeprowadzony w szkole, do której nieletni uczęszcza, lub w miejscu pracy nieletniego.
W praktyce najczęściej sprawozdanie jest przeprowadzane w miejscu zamieszkania dziecka.

7. Czy można się nie zgodzić z treścią sprawozdania?

Tak, zarówno rodzice, jak i inne strony postępowania mają prawo zgłosić uwagi do treści wywiadu środowiskowego. Można również wnioskować o przeprowadzenie innych dowodów w sprawie.

Podsumowanie

Wywiad środowiskowy kuratora sądowego pełni istotną rolę w postępowaniach dotyczących nieletnich. Warto być świadomym jego znaczenia, a w razie wątpliwości czy pytań – skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże zrozumieć jego treść i konsekwencje w konkretnej sprawie.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w sprawach dotyczących nieletnich, zapraszam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką w Warszawie. Pomagam rodzinom w trudnych chwilach, dbając o dobro i prawa nieletnich.

Jak oceniasz mój artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Liczba ocen: 71

Bądź pierwszą osobą, która oceni mój artykuł